ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για τεχνική βοήθεια ή πληροφορίες.

Τηλέφωνο: 210 – 3000630

Fax: 210 – 3001452

Ώρες λειτουργίας

8:00 – 17:00 κάθε ημέρας εκτός Κυριακής

Εάν έχετε συμβόλαιο συντήρησης, δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.