ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ευριπίδου 16,

Ν. Ηράκλειο 14121

Τηλ. +30 210 3000630

Fax: +30 210 3001452

e-mail: info@corenetworks.gr