Η CoreNetworks συμβάλλει στο σχεδιασμό και τη διαχείριση μίας νέας υποδομής ή την επέκταση της υπάρχουσας.

Σχεδιασμός συστημάτων και δικτύου

 • Ένας άνθρωπος επαφής για όλες τις ανάγκες της επιχείρησης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού
 • Τακτικές κλήσεις συνδιάσκεψης με τους βασικούς χρήστες
 • Επιτόπου συνεδριάσεις, όταν κρίνονται απαραίτητες
 • Σύνδεσμος μεταξύ των ιδιοκτητών και των προμηθευτών για την εξασφάλιση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων
 • Συγκρίσεις τεχνολογικών προϊόντων
 • RFP ανάπτυξη και εποπτεία της διαδικασίας προσφορών για λύσεις πληροφορικής
 • Επανεξέταση προσφορών υλικού εξασφαλίζοντας ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμφωνηθέντα λύση
 • Μελέτη και εφαρμογή υλικού πληροφορικής και των αναγκών του λογισμικού για λύσεις
  • Δικτύου
  • Wireless networking
  • Συστημάτων
  • IP τηλεφωνίας
  • Διαχείρισης δικτύου και συστημάτων

Η CoreNetworks δεν εμπορεύεται και δεν εκτελεί υπηρεσίες μεσάζοντα για αγορά Υλικού και Λογισμικού (Software και Hardware). Αντίθετα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες με γνώμονα την οικονομική αρχή με αποτέλεσμα να απολαμβάνετε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος.

Εμείς προτείνουμε, εσείς αποφασίζετε.