Η υιοθέτηση του outsourcing των τεχνικών υπηρεσιών, επιτρέπει στην επιχείρηση να εξοικονομήσει σημαντικά κεφάλαια, γιατί αποφεύγει τις δαπάνες για τη δημιουργία και τη στελέχωση τμημάτων που θα διαχειρίζονται το hardware και το software. Το αντίτιμο σε κάθε περίπτωση είναι κατά πολύ μικρότερο αυτού της στελέχωσης ενός ανάλογου τμήματος.

Η ανάθεση των τεχνικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην CoreNetworks  συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου, περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και επικέντρωση στους τομείς ζωτικής σημασίας για την εταιρεία.

Το Outsource της τεχνικής υποστήριξης μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την οποιαδήποτε οικονομική, διαχειριστική αλλά και τεχνικόγνωσιακή  επιβάρυνση για την δική σας επιχείρηση.

Διαφορετικά πακέτα  υποστήριξης προσαρμοσμένα για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων:

  • Πληρώστε με την χρήση (PAYG): ωριαία χρέωση ανά συμβάν.
  • Συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης: προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Τα συστήματα ελέγχονται από δικό μας τεχνικό όπου και αναλύει σε καθημερινή βάση πιθανά προβλήματα και τις λύσεις τους. Άμεση ανάθεση τεχνικού προς επίλυση και έλεγχο πιθανού προβλήματος, αναλόγως του Service Level Agreement (SLA) που έχει υπογραφεί και συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Πλήρη επόπτευση της καλής λειτουργίας των συστημάτων σας.
  • Συμβόλαιο Disaster Recovery: προσφέρεται πλήρης μετάπτωση των συστημάτων της επιχείρησης σας σε δικό μας hardware σε περίπτωση αστοχίας των συστημάτων σας, επιτρέποντας την πλήρη επαναφορά τους σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε προηγούμενο backup.

Service Level Agreement (SLA) είναι μέρος οποιοδήποτε συμβολαίου μεταξύ της CoreNetworks και εσάς. Μέσα σε αυτό περιγράφονται οι χρόνοι απόκρισης των τεχνικών μας σε περίπτωση αναφοράς βλάβης, επίπεδα προτεραιότητας, πιθανές ρήτρες, αρμοδιότητες και υπευθυνότητες της CoreNetworks κτλ.

Επικοινωνήστε μαζί μας να δούμε από κοντά την λύση που ταιριάζει περισσότερο στην επιχείρησή σας.