Κάθε επιχείρηση έχει το ίδιο δίλημμα – πώς να διαχειριστεί την παραγωγικότητα των πληροφοριών ηλεκτρονικής μορφής χωρίς να προβληματίζεται με τις καθημερινές εργασίες συντήρησης. Η απάντηση της CoreNetworks είναι το πρόγραμμα  ITSupport: Μια δυναμική λύση παρακολούθησης που αυτοματοποιεί τις υπηρεσίες συντήρησης.

Τι κάνει το πρόγραμμα ITSupport μοναδικό:

  • Είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης IT υπηρεσιών που περιλαμβάνει προϊόντα που από κοινού, αυτοματοποιούν την παρακολούθηση των βασικών λειτουργιών συντήρησης και της απόδοσης του δικτύου.
  • Μέσω της πλατφόρμας κεντρικής διαχείρισης, ελέγχεται η εγκατάσταση των patches, τα αντίγραφα ασφαλείας των σταθμών εργασίας, η ορθή λειτουργία του λογισμικού προστασίας ιών
  • Εκμηδενίζεται η διακοπή των υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποιημένης προληπτικής παρακολούθησης, που περιλαμβάνει συντήρηση και επιδιόρθωση του υλικού και του λογισμικού εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο
  • Επιταχύνεται η αποκατάσταση συμβάντων, επιτρέποντας την ταχύτερη και ακριβέστερη ανάλυση της ρίζας του προβλήματος.
  • Ένα πάγιο μηνιαίο τέλος καλύπτει το σύνολο της συνεχούς υποστήριξης, αντιμετώπισης προβλημάτων, και μηνιαίων αναφορών.

Περιλαμβάνονται στο πακέτο

Αντιμετώπιση και επιδιόρθωση προβλημάτωνtick
Περιοδικές συμβουλευτικές επισκέψεις
tick
Περιοδικές εκθέσεις βιωσιμότητας τους δικτύου
tick
Επιθεώρηση των server και βελτιστοποίηση τους
tick
Επιθεώρηση σταθμών εργασίας και βελτιστοποίησή τους
tick
Εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφαλείας και λογισμικού σε σταθμούς εργασίας και διακομιστές
tick
Προστασία από SPAM
tick
Backup σταθμών εργασίας
tick
Διαχείριση της πολιτικής του δικτύου
tick
Απογραφή υλικού και λογισμικού
tick
Βοήθεια στην δημιουργία budget
tick