Το πρόγραμμα ITSecure είναι μία ολοκληρωμένη λύση υπηρεσιών διαχείρισης και ασφαλείας που προσφέρει η CoreNetworks. Συνδυάζει την αυτοματοποιημένη διαχείριση του δικτύου και των υπηρεσιών μέσω του του προγράμματος ITSupport, και την προστασία από ιούς, spyware, malware. Μέσω ειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης της ασφάλειας του δικτύου και των εφαρμογών, επιτυγχάνεται η λύση ITSecure.

Πρόληψη, αυτοματοποίηση και διαφάνεια είναι οι διεργασίες που προσφέρονται κάτω από μια ενιαία σύμβαση σταθερού κόστους.

Περιλαμβάνονται στο πακέτο

Αντιμετώπιση και επιδιόρθωση προβλημάτων
tick
Περιοδικές συμβουλευτικές επισκέψεις
tick
Περιοδικές εκθέσεις βιωσιμότητας τους δικτύου
tick
Επιθεώρηση των server και βελτιστοποίηση τους
tick
Επιθεώρηση σταθμών εργασίας και βελτιστοποίησή τους
tick
Εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφαλείας και λογισμικού σε σταθμούς εργασίας και διακομιστές
tick
Προστασία από SPAM
tick
Backup σταθμών εργασίας
tick
Διαχείριση της πολιτικής του δικτύου
tick
Απογραφή υλικού και λογισμικού
tick
Βοήθεια στην δημιουργία budget
tick
Προστασία από ιούς, spyware, malware
tick